TESL?MAT

Kargo Teslimat Süresi:

Mesai saatleri i?erisinde verilen sipari?ler 5 i? günü i?erisinde MNG kargo ta??ma firmas?na teslim edilmektedir.

Hangi Kargo Firmas? ?le G?nderiliyor:

Sipari?leriniz belirtilen sürelerde MNG kargo ile sevk edilmektedir. 

Sipari?imde de?i?iklik yapabilir miyim?

Sipari?iniz bize ula??r ula?maz i?leme al?yoruz. Bu yüzden vermi? oldu?unuz sipari?lerde de?i?im i?lemi yap?lamamaktad?r. ?ptal i?lemleriniz i?in mü?teri hizmetlerimize ula?abilirsiniz.

 

?ADE VE DE????M

Para ?adesi:

ürün iadeniz elimize ula?t???nda 10 i? günü i?erisinde paran?z hesab?n?za aktar?lacakt?r. Bankalar iade i?leminin ger?ekle?mesinin ard?ndan 3 i? günü bir süre sonra para iadesini yans?tabilmektedir.

?ade ??lemini Nas?l Yapabilirim?

?ade etmek istedi?iniz ürünleri faturas? ile birlikte MNG kargo ta??ma firmas?na kar?? ?demeli olarak teslim edebilirsiniz.

De?i?im ??lemi:

Fi? veya faturan?z ile birlikte 30 gün i?erisinde collezione.com üzerinde yer alan ma?azalar?m?zdan (Sadece ?ube A??l?m? olan Ma?azalar ) ürün de?i?imi yapabilirsiniz. ürün de?i?imleri kampanya ?artlar?nda aksi belirtilmedi?i sürece ma?azalarda yap?labilecektir.

内蒙古十一选五前三直选一定牛