Türkiye’de moda sekt?rünün ?nde gelen isimlerinden Collezione;  marka olma  yolculu?una  1987 y?l?nda  Bak?rk?y’de a?t??? ilk ma?azas? ile ??kt?. 

Türkiye’nin moda-haz?r giyim perakendecili?i alan?nda faaliyet g?steren en büyük markalar?ndan birisi haline geldi. 

‘2015 Y?l?nda Türkiye Moda Giyim Pazar?nda Lider , ?lk Akla Gelen ve Global Bir Marka Olma’ vizyonunu benimseyen Collezione  mü?terilerine daha kaliteli bir hizmet sunabilmek i?in,  teknolojik alt yap?s?na yat?r?m yaparak ve bili?im sistemlerini sürekli güncelleyerek Türkiye’nin ve Dünyan?n bir?ok noktas?nda a?t??? ma?azalarla büyümeye devam etmektedir.

Collezione ma?azalar?, ‘fast fresh fashion’ anlay??? ile kaliteli ve   moda ürünleri  gen? ve kendini gen? hissedenlerle bulu?turmaktad?r. Collezione, yaratt??? stil ve ya?am tarz? ile farkl?la?arak, Dünyan?n ve Türkiye’nin en ?ok tercih edilen moda markas? olma  yolunda yapt???  ?al??malarla Türkiye’nin ?nde gelen markalar?ndan biri konumundad?r.
内蒙古十一选五前三直选一定牛