?49,99
?119,99
%58 ?ndirim
%58?ndirim
?59,99
?139,99
%57 ?ndirim
%57?ndirim
ücretsiz Kargo
?59,99
?139,99
%57 ?ndirim
%57?ndirim
ücretsiz Kargo
?59,99
?149,99
%60 ?ndirim
%60?ndirim
ücretsiz Kargo
?59,99
?129,99
%54 ?ndirim
%54?ndirim
ücretsiz Kargo
?39,99
?99,99
%60 ?ndirim
%60?ndirim
?34,99
?79,99
%56 ?ndirim
%56?ndirim
?34,99
?79,99
%56 ?ndirim
%56?ndirim

Kad?n ?ort

Son y?llar?n giyim modellerindeki trendler hem kad?n hem erkek ?ort ürünlerinde bir?ok farkl? se?ene?e ayr?larak Collezione.com ‘da al?c?lar?n be?enisine sunuluyor. En ?ok tercih edilen ?ort modellerinin ba??nda desenli ?ortlar geliyor. Bu sezon reva?ta olan desenli ?ortlar tamamen ?zgün olarak haz?rlanm?? olan desenleriyle en ?ok tercih edilen modeller aras?nda yer al?yor. ?e?itli desenli ?ortlar ?o?unlukla hem geometrik motifler hem de ?e?itli ?i?ek desenlerinin kar???m?nda oluyor. 2020 ?ort tercih edilenlerde ard?ndan s?ray? cep detayl? spor ?ortlar al?yor. Sportif ?ortlar ti??rtlerin yan? s?ra bayan g?mlek ve tunik modelleri ile de ikili tak?m halinde giyilebiliyor. Cep detaylar? sayesinde ba?ta cep telefonlar? olmak üzere bir?ok kü?ük e?yan?n ta??nmas?n? olanakl? hale ?ortlar kendine ?zgü g?rünümleri ile farkl? giyinmeyi sevenlerin tercihi oluyor. Bir di?er trend ise p?tikareli ?ort modelleri. Kareli yap?s? sayesinde her türde puantiyeli ti??rt ve bluz ile kombin yap?labiliyor. En ?ok tercih edilen renkler k?rm?z?, süt mavisi ve sar? olarak kar??m?za ??k?yor. Yaz?n enerjisini yans?tan bu renkler haraketli karelerle birle?erek mükemmel ?ortlar? olu?turuyor. ?zel kuma?tan olu?an modeller hem gün boyu rahat olmak isterken hem de ??kl???ndan ?dün vermek istemeyenlerin tercihi oluyor. ?ste?e g?re kemer ile de kullan?labilen ?ort modelleri en s?cak günlerde dahi ferahl?k hissi veriyor. Ti??rtlerle, bluzlarla ve g?mleklerle geni? bir kombin se?ene?ine sahip olan ?ortlar kahverengi, siyah, lacivert, ekru, beyaz gibi bir?ok renkte üretiliyor. Geni? bir renk s?kalas?na sahip olan ?ortlar ??kl??? ve rahatl??? bir arada sunuyor. Daha ?ok rahat giyinen kad?nlar?n ilk tercihi olan ?ortlar ti??rtlerden g?mleklere, bluzlardan ceketlere her tarz üst giyim ürünü ile kolayca kombinlenebiliyor. Yap?s? gere?i ?ortlar bir?ok farkl? k?yafet ile rahatl?kla tak?m yap?labiliyor. Bunlar?n ba??nda ?izgili bayan ti??rt ve tunik modelleri geliyor. ?zellikle herhangi bir desene sahip olmayan minimal tasar?ml? ?ortlar i?in hareketli ve canl? ?izgili ti??rtler s?kl?kla tercih ediliyor. Bu sayede hem renk hem de tasar?m a??s?ndan g?rüntü bütünlü?ü kolayca yakalan?yor. Bu sezonun sokak modas?n? stilinde ya?atmak ve ta??mak isteyenler desenli ?ortlar?n üstüne tek renkli ti??rtleri tercih ederek yine ayn? g?rüntü bütünlü?ü kolayca yakalayabiliyor. ?ort kombinlerinin sundu?u en büyük avantaj ise her zaman ?abas?z ??kl??? kolayca yakalaman?z? sa?lamas? oluyor. ?ster i? günlerinde, ister hafta sonlar?nda ister ?zel günlerinizde ?ortlar hem ??k hem de rahat hissetmenizi sa?l?yor. Bu sezon ?ortlar?n bir k?sm? ise otantik desenlere ev sahipli?i yap?yor. Bu ?ortlar ayn? otantik ?izgilere sahip olan kü?ük el ?antalar? ile birliktelikler olu?turuyor.

内蒙古十一选五前三直选一定牛